Greentech

Realizácia:

2020 - súčasnosť

Služby:
  • Korporátne PR

O klientovi

Spoločnosť GreenTech vznikla v roku 2002 ako prvá spoločnosť na recykláciu plastov v Rumunsku. Dnes patrí medzi najvýznamnejších recyklátorov plastov v Európe a popredných výrobcov PET vločiek, r-PET regranulátu a PET pások. Zavedením najvyšších štandardov kontroly kvality ich ekologické PET vločky používajú v rôznych priemyselných odvetviach od balenia potravín až po textilný priemysel v rôznych častiach sveta, naprieč Európou až po USA, vďaka čomu sú hlavnými prispievateľmi k znižovaniu znečistenia životného prostredia plastami. 

Greentech Slovakia je súčasťou Green Group, najväčšieho integrovaného recyklačného parku v Európe, a vlastní recyklačné prevádzky v Litve aj na Slovensku. Zariadenie na recykláciu PET fliaš v Banskej Bystrici bolo vybudované spoločne s rumunskou skupinou Green Group, ktorá je najväčším recyklátorom PET fliaš v Európe. Linka je schopná spracovať celú ročnú kapacitu PET fliaš uvedených na slovenský trh. Ich cieľom je prispieť k rýchlejšiemu smerovaniu Slovenska k cirkulárnej ekonomike a to spracovaním všetkých PET fliaš vytriedených na Slovensku a ich pretransformovaním na vstupnú surovinu. 

Recyklácia je alternatívou k používaniu materiálov z prvotných surovín a znižuje celkové využitie energie, emisie CO2 a environmentálnu záťaž zo získavania prírodných zdrojov. Úprimný záväzok chrániť prírodu spolu s integrovanými technológiami a firemnou politikou, ktoré boli prijaté vo všetkých spoločnostiach skupiny, z nich robí vôbec prvú spoločnosť s certifikovaným zlatým štandardom na „Znižovanie emisií CO2“ z recyklácie PET v Európe. Ročne tak ušetria viac než 45 380 ton C02. 

Náš cieľ

Naším cieľom je prostredníctvom dostupných médií zvyšovať povedomie a informovanosť nielen o  recyklácii PET fliaš a jej samotnom význame,  ale aj o využiteľnosti jednotlivých materiálov v rôznych odvetviach následne po recyklácii. Ukázať udržateľnejšie alternatívy, ktoré by mali nahradiť tie súčasné, menej udržateľné. Poskytovať tie správne informácie aj v oblasti triedenia odpadu. A to sa snažíme komunikovať smerom k odbornej verejnosti, ale aj smerom ku konečným spotrebiteľom. Pretože naša budúcnosť, zdravie, ale aj zdravie našej planéty, tkvie v spoločnej spolupráci. 

Naše aktivity

Pre klienta Greentech Slovakia zabezpečujeme komplexné PR služby. Ťažisko spolupráce je prirodzene v komunikácii zelených tém, výhod recyklovania a edukačných projektov. Aktuálne je to téma zálohovania PET fliaš a plechoviek, ktorá aj odštartovala našu spoluprácu pri uchádzaní sa spoločnosti o Triediace centrum ešte v roku 2020. Klientovi spravujeme takisto sociálne siete a pripravujeme denný monitoring.

Zaujali vás naše riešenia?

Kontaktujte nás

Kontakt