Sme Black Apple

Agentúra Black Apple vznikla v januári 2012. Zakladateľkou je Ľubica Turčanová, ktorá zároveň pôsobí aj ako Executive Director. 

Máme bohaté skúsenosti z rôznych sektorov – development, real estate, energetika, poisťovníctvo, bankovníctvo, beauty, medicína, životné prostredie a odpady, retail a iné. Za pozitívum vnímame aj osobné skúsenosti s prácou na úrovni samosprávy a štátnej správy, poznanie procesov, legislatívnych rámcov, uvažovania či fungovania štátnych inštitúcii. Sme aj autormi 1. náborovej kampane pre verejnú vysokú školu či iných „custome made“ projektov. 

Od roku 2021 sme aj členom Asociácie public relations SR

Tím Black Apple

Ľubica Turčanová

Absolventka Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB. V public relations pôsobí od roku 2007.V Black Apple pôsobí na pozícii Executive Director a venuje sa predovšetkým nastavovaniu komunikačných stratégii, vytváraniu nových komunikačných modelov šitých na mieru, krízovej komunikácii a mediálnemu zastúpeniu klientov formou hovorcu.

Počas pracovnej dráhy pôsobila tri volebné obdobia aj ako miestna poslankyňa za Mestskú časť Bratislava – Petržalka. V roku 2010 prijala pracovnú výzvu na Úrade vlády v čase, keď pozíciu premiérky zastávala Iveta Radičová, kde bola riaditeľkou kancelárie vedúceho služobného úradu. Skúsenosti z tejto oblasti využilo viacero klientov, ktorí sa pri svojej činnosti stretávali so samosprávou alebo tretím sektorom. Aktuálne, okrem iných klientov, zastrešuje agendu klienta CTP a FCC.

Dominika Dubovanová

Dominika je absolventkou Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde študovala odbor marketingová komunikácia. Počas štúdia pracovala so skúsenými mentormi z oblasti reklamy, digitálneho marketingu, žurnalistiky aj masmédií. Prvé pracovné skúsenosti získala ešte počas štúdia, kde absolvovala stáž ako externá redaktorka pre webový portál Učiteľské noviny. Pri písaní záverečnej práce sa okrajovo podieľala aj na tvorbe obsahu pre webovú stránku a blog e-shopu. V rámci svojho voľného času sa v minulosti príležitostne podieľala aj na tvorbe jednoduchých videí pre štúdio jogy, kde bola súčasťou malého content tímu aj pri rôznych foteniach, ale aj na individuálnych kurzoch. V agentúre Black Apple pracuje na pozícii PR manažéra. V rámci svojej agendy zastrešuje produktovú PR komunikáciu a komunikáciu zameranú na tvorbu obsahu pre klientov KiK, Greentech Slovakia a Laufen.

Tereza Weisová

Tereza vyštudovala marketingovú a masmediálnu komunikáciu na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a začala so štúdiom manažmentu v turizme a hotelierstve na rovnakej univerzite. Má za sebou viaceré pracovné stáže, počas ktorých sa naučila vytvoriť rozhlasovú reláciu, písať texty na rôzne témy a fotiť. Je tiež zanietenou folkloristkou, vďaka čomu precestovala mnoho krajín. V Black Apple sa venuje klientom ASKO Nábytok, Raja pack, JIKA a XTB. 

Ocenenia

Ocenenia PROKOP udeľuje Asociácia public relations Slovenskej republiky:

20143. miesto v kategórii Event PR za kampaň „Elitná jednotka – Nebuď šedý priemer, buď elita“ (prvá náborová kampaň verejnej vysokej školy na kľúč)
2015Špeciálne uznanie za projekt „Tibor Madleňák – volebný geograf“, ktorý ťažil z netradičného spojenia volieb, akademických vedomostí a PR prostriedkov, ktoré dokázali málo známy študijný odbor volebná geografia a akademika fakulty dostať do najsledovanejších slotov
2015Čestné uznanie poroty PROKOP za prínos k zvyšovaniu kvality regionálnych aktivít za projekt „Vínšpacírka – 1mesto, 1deň, 1000 chutí“
2015Shortlist v kategórii Event PR za projekt „Vínšpacírka – 1mesto, 1 deň, 1000 chutí“
2015Shortlist v kategórii Best Media Placement za projekt „Tibor Madleňák – volebný geograf“
2016Shortlist v kategórii Regional Community Relations za projekt Prázdny obchod pre klienta Europa Shopping Center
2017Shortlist v kategórii Regional Community Relations za kampaň Stredné Slovensko–Radosť spoznávať pre klienta OOCR Stredné Slovensko.
20203. miesto v kategórii Regional Community Relations pre klienta Ekolumi (Greentech Slovakia) za projekt Triediace centrum PET fliaš a plechoviek v Banskej Bystrici
20201. miesto v kategórii Regional Community Relations pre zadávateľa Martin Turčan a Andrej Patráš za PR podporu projektu značky lokálneho trhu Som BYSTRÝčan a preto nakupujem tu!
20221. miesto v kategórii Small budget pre klienta Radegast SK za projekt Radegast horká výzva - Nosičská stovka