RAJA PACK

Realizácia:

2021 - súčasnosť

Služby:
  • Produktové PR

O klientovi

S klientom RAJA spolupracujeme od roku 2021, pričom zabezpečujeme prioritne B2B komunikáciu a mediálny servis. Klient aktívne komunikuje svoje inovatívne riešenia v obalovej technike, samotných obalov či logistiky. Nárast v segmente e-commerce a zvýšenie povedomia o ochrane životného prostredia otvárajú nové príležitosti na komunikáciu so stredne veľkými podnikmi až po malé či celkom novozaložené firmy.

 

Naše aktivity

Pre klienta navrhujeme komunikovať témy, ktoré sú aktuálne a atraktívne pre tento segment. Pripravujeme návrhy z oblastí od obalových riešení, cez e-shopy, až po udržateľnosť a recykláciu. Vzhľadom na riešené okruhy s klientom vytvárame tlačové podklady, ktoré následne upravujeme a komunikujeme. Pri špecifických témach oslovujeme napríklad aj odborníkov či majiteľov prevádzok a firiem zo Slovenska, aby sme dostali adekvátne vyjadrenie k určitej téme. 

S klientom tiež pracujeme na zapojení sa do viacerých konferencií vybraných slovenských médií, do panelových diskusií, aby sa zapojil ako priamy rečník. Je to oblasť sofistikovaná, a preto sa primárne orientujeme aj na také médiá. Snažíme sa presadiť filozofiu či zásady klienta, pretože má rozhodne, čo ponúknuť. 

Plánujeme sa tiež orientovať na konkrétnejšie rubriky so zameraním na firmy, management, biznis či logistiku, ale aj rozhovory. V rámci týchto špecializovaných príloh by sme chceli klientovi poskytnúť priestor na prezentáciu, ale aj na to, aby odovzdal druhým firmám a odberateľom obalových materiálov, tipy či rady z tohto segmentu. S tým súvisia aj naše odporúčané aktivity, ktoré by boli práve v B2B segmente v podobe rôznych workshopov, videokurzov, online konferencií a pod.

Zaujali vás naše riešenia?

Kontaktujte nás

Kontakt