Som BYSTRÝčan

Realizácia:
Služby:
  • Špeciálne projekty

Východisko

Pandémia koronavírusu mala dopad na viaceré oblasti života. Kríza postihla a negatívne ovplyvnila vývoj situácie v mnohých sférach. S tým, keď sa práca stane vaším životom, sa najčastejšie stretneme v podnikateľskom prostredí, kedy budujeme svoju firmu, svoj výtvor. Podnikatelia zažili azda najhoršie obdobie počas pandémie. Dlhodobé lockdowny, protiepidemické opatrenia zanechali stopy na malých i väčších podnikateľoch. Podniky a prevádzky sa začali zatvárať krátkodobo, no niektoré žiaľ už navždy. 

Zadanie

Projekt vznikol ako myšlienka podpory lokálnych podnikateľov, ktorí v našom okrese predávajú svoje produkty, tovary či ponúkajú svoje služby. Nejde o známku kvality výrobku alebo známku dobrej a výhodnej ceny, ale o podporu lokálnych obchodníkov, ktorí dávajú prácu ľudom z nášho okresu a tu platia dane. V tejto dobe, kedy boli mesiace zavreté prevádzky, sme si vedomí toho, že si musíme v našom meste a okrese navzájom pomáhať a podporiť náš lokálny trh, ktorý je kvalitný a dostupný ľuďom.

Realizácia

V období korona krízy, vznikla v srdci Slovenska v Banskej Bystrici značka lokálneho obchodníka s názov Som BYSTRÝčan a preto nakupujem tu! Zakladatelia projektu a zástupcovia lokálnych firiem oslovili členov Vlády Slovenskej republiky ohľadom podpory lokálnych firiem a živnostníkov v ekonomicky najslabších okresoch s vysokou nezamestnanosťou.

Do dnešného dňa sa do tohto projektu zapojilo viac ako 400 firiem z okresov, kde sa táto dobrovoľnícka aktivita rozšírila. Značkou sú aktuálne označované prevádzky a firmy v Banskej Bystrici, Lučenci, Rimavskej Sobote a Banskej Štiavnici. Ide o aktivitu bez nároku na finančný príspevok a všetky činnosti súvisiace s touto iniciatívou a s propagáciou prevádzok na sociálnych sieťach, banneroch, či billboardoch, boli dodnes podporené len z vlastných zdrojov zakladateľov Martina Turčana a Andreja Patráša.

V rámci realizácie projektu sme sa prioritne orientovali na odkomunikovanie značky Som BYSTRÝčan verejnosti aj firmám, a tiež na vysvetlenie či poukázanie na hlavné ciele. Aj keď ide o lokálny projekt, zvolili sme dôkladnú stratégiu na to, aby sme postupne zvýšili povedomie občanov aj v celej SR. Primárne sme sa zamerali na lokálne onlinové a printové médiá, sociálne siete, ale aj TV či rozhlas.

Výsledky

Výsledky komunikácie tohto projektu jasne odrážajú veľký potenciál a obľubu, ktorá sa ukazuje nielen pri lokálnych médiách, ale aj celoštátnych. Medializáciu s najväčším zásahom sme dosiahli v onlinových médiách – lokálnych, regionálnych i tlačových agentúr. Nasledujú printové médiá na regionálnej úrovni, a takisto aj televízia, kde sme náš projekt presadili aj do regionálnej televízie - TV Hronka, a celoštátnych – TV Markíza či RTVS, relácia Regina. Pri rozhlase to bol Rádio Regina Žurnál. 

Aktuálne facebookové skupiny v súčte podporuje viac ako 7500 ľudí z uvedených okresov. Aktivita oslovila aj odborné publikum a vyústila do zisku ocenenia PROKOP, ako najlepší PR projekt na Slovensku za rok 2020 v kategórii Regional Community Relations, ktorú každý rok vyhlasuje, vyhodnocuje a udeľuje Asociácia public relations na Slovensku.

  • Celkový počet dosiahnutých výstupov: 28
  • Celková AVE hodnota: 64 025,55 €

Zaujali vás naše riešenia?

Kontaktujte nás

Kontakt