Tibor Madleňák - volebný geograf

Realizácia:

2019

Služby:
  • PR pre verejné inštitúcie

Východiská

Silná konkurencia, nie veľmi lichotivé hodnotenie, ktoré však neodráža skutočný stav, slabé povedomie, nižšia lojalita študentov a nulový mediálny výtlak. Tak by sa dala stručne charakterizovať situácia Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, ktorá sa okrem spomenutých problémov musí vyrovnávať s výrazným poklesom počtu záujemcov o štúdium. Ako však zviditeľniť a zlepšiť vnímanie univerzity a jej fakulty, ktorá musí zápasiť s takýmito problémami? Jednou z možností je zameranie sa na netradičné študijné odbory a predmety a ich priblíženie verejnosti. Presne týmto spôsobom sme uchopili komunikáciu fakulty. Z vybraných študijných predmetov sme sa zamerali na volebnú geografiu a lídra katedry Tibora Madleňáka. 

Myšlienka kampane

Východiskom našej stratégie bolo ponúknuť médiám v čase volebného roka nový pohľad na hodnotenie volebných výsledkov a zároveň novú tvár. Komunikáciu sme postavili na odlišnom pohľade volebnej geografie na výsledky volieb, oproti tomu ako ho vidí politológia. Prostredníctvom vedúceho katedry geografie, geológie a krajinnej ekológie, ktorý sa venuje odboru volebná geografia, sme uchopili aktuálne volebné témy (voľby VÚC, prezidentské voľby) a vytvorili sme kvalitný balíček informácií pre média. Ten pozostával z porovnania reálnych údajov a analýzy socio-ekonomického či náboženského pozadie voličov.

Realizácia

Počas celej kampane sme kládli dôraz hlavne na vysokú atraktivitu analyzovaných výsledkov, s cieľom prezentovať fakultu ako modernú vzdelávaciu inštitúciu so silným vedeckým zázemím. Pre lepšiu zrozumiteľnosť a pochopenie sme pre médiá pravidelne aktualizovali mapové podklady, do ktorých sme premietali výsledky, aby boli pre všetkých ľahko čitateľné. V prvej fáze sme zasiahli celoslovenské printové média a vytvorili kvalitný obsahový základ tvorený hĺbkovou analýzou výsledkov volieb v Banskobystrickom kraji. Na tomto osvedčenom postupe sme stavali aj počas druhej fázy komunikácie, v ktorej sme sa zamerali na oslovenie televízie a rozhlasu s cieľom využiť mediálny priestor počas prezidentských volieb. Výsledkom bola účasť vedúceho katedry vo volebnom štúdiu verejnoprávnej televízie. Aktívna komunikácia s médiami, fakultou a agentúrou v závere priniesla očakávané množstvo výstupov vo všetkých typoch médií – TV, print a online médiách. Za krátke obdobie sme dokázali klientovi zabezpečiť takmer 80 výstupov. Kampaň výstupmi v zahraničných médiách (ČR, HU) presiahla aj hranice Slovenska. 

Výsledky kampane

 

Zviditeľnenie univerzity

Prostredníctvom vedúceho katedry sme dokázali pružne reflektovať na aktuálne volebné témy a vytvoriť pre médiá atraktívny obsah. Podarilo sa nám zviditeľniť jednak fakultu ako takú, ale aj jeden z predmetov, ktoré môžu študenti na fakulte absolvovať. Vďaka úspešnej komunikácii fakulta opätovne otvorila otázku vytvorenia samostatného študijného odboru – volebná geografia. Fakulta FPV zaznamenala taktiež výraznú pozitívnu spätnú väzbu aj z odborných kruhov – či už zo samotnej vedeckej obce, ale aj z ARRA (Akademická rankingová a ratingová agentúra).

Vysoká úspešnosť kampane

Počas krátkeho obdobia sme vyprofilovali nezávislého odborníka a podarilo sa nám dosiahnuť vysoký počet výstupov v TV, printových a online médiách. Za obdobie piatich mesiacov stúpol celkový počet výstupov týkajúcich sa fakulty z nuly na takmer 80. Spomínané výstupy prebrali  aj zahraničné médiá v ČR a HU (printy a televízie).

Silný mediálny výtlak

Fakulta sa v súvislosti s osobou volebného geografa objavila vo všetkých celoslovenských mienkotvorných médiách (RTVS, TV JOJ, denník SME, Pravda, Hospodárske noviny, aktualne.sk), ale aj vo výstupoch tlačových agentúr TASR a SITA. Počas volebnej noci (voľby prezidenta SR) vystupoval Tibor Madleňák v primetime ako spolukomentátor výsledkov volieb - okrem toho vystúpil aj v Správach a komentároch a v O 5 minút 12. 

Presah kampane za hranice Slovenskej republiky

Kampaň svojím zameraním a rozoberanými témami presiahla aj hranice Slovenskej republiky. Výstupy a názory prebrali média v Maďarsku či Českej republike, keďže prostredníctvom osoby volebného geografa priniesli nový pohľad na výsledky volieb. 

Zaujali vás naše riešenia?

Kontaktujte nás

Kontakt